Ettevõttest lähemalt

BAO on aastal 1996 tegevust alustanud ohtlike jäätmete kogumise, veo ja käitlemisega tegelev kontsern, mis tänaseks tegutseb nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui väljaspool. Eesti turul tegutseb BAO 2008 aasta algusest, mil alustati tegevust Ohtlike jäätmete ja konsultatsiooni büroo OÜ nime all. Alates 2009 aasta juulist kanname ärinime BAO ohtlikud jäätmed OÜ.
Iga meie Klient annab oma panuse ümbritseva keskkonna saastekoormuse vähendamisse, kuna kasutame oma jäätmete käitlemisel Eesti üht suurima võimsusega purustit ja sorteerimisliini, mille tulemusena valmib keskkonnasõbralik jäätmekütus. Kasutades sellist tehnilist võimekust saame üle 90% jäätmetest taaskasutada, vähendades seeläbi oluliselt prügilasse ladestatavate jäätmete hulka. Meie kasutusel olevad käitlustehnoloogiad vastavad kehtivatele keskkonnanõuetele, on loodussäästlikud ja inimsõbralikud.
Bao eesmärgiks on edendada jäätmete taaskasutamist, vähendades seeläbi prügilasse ladestatavate jäätmete hulka.

BAO ohtlikud jäätmed OÜ omab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ning keskkonnakompleksluba, samuti jäätmelube jäätmete vastuvõtmiseks enamikes Eesti maakondades. Me korraldame ohtlike jäätmete kogumist paljudes tootmis-, transpordi-, remondi jms ettevõtetes. Sõltuvalt kliendi vajadustest oleme paigaldanud kliendi juurde ohtlike jäätmete kogumiseks vajalikud mahutid ja korraldanud mahutite optimaalse tühjendamise. Ohtlike jäätmete veoks kasutame sõidukeid, mis vastavad ADR-nõuetele ning vedu teostavad autojuhid on läbinud ohtlike veoste teedel vedamise kursused ning omavad tunnistust, mis annab õiguse transportida ohtlikke jäätmeid.
BAO ohtlikud jäätmed OÜ on ERMEL-i liige.

BAO pakub järgmiste ohtlike jäätmete käitlust:

 • Õli sisaldavad jäätmed
 • Värvid
 • Lakid
 • Liimid
 • Lahustid
 • Kemikaalid
 • Ravimid
 • Väetised
 • Asbest
 • Galvaanika
 • Elavhõbe
 • Saastunud pakendid
 • Akud
 • Patareid
 • Elektroonika jäätmed
 • Vanad rehvid

Soovid teada täpsemat hinnastamist ohtlike jäätmete kohta?