Õli sisaldavad jäätmed

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
Vanaõlid 200l metallvaat, 1m3 IBC konteiner ja kogumismahuti üle 1m3 (vett mitte sisaldav)
1500.00 € / tonn
Vanaõlid 200l metallvaat, 1m3 IBC konteiner ja kogumismahuti üle 1m3 (üle 5% vett sisaldav)
1600.00 € / tonn
Vanaõlid väiketaaras (alla 200l taaras, vett mitte sisaldav)
1500.00 € / tonn
Emulsioonid
1500.00 € / tonn
Vedelad kütusejäätmed
1500.00 € / tonn
Kütteõlijäätmed
1500.00 € / tonn
Õlipüünisejäätmed
1500.00 € / tonn
Õlifiltrid
1500.00 € / tonn
Jahutusvedelik
1500.00 € / tonn
Reostunud vesi, mille pH >8,0 või < 7,0 või mis sisaldab muid ühendeid üle piirnormi (BHT, KHT, P, N, naftasaadused, raskemetallid, fenoolid, halogeenid jne.)
1500.00 € / tonn

Värvid, lakid, liimid, lahustid ja kemikaalid

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
Värvi-, laki-, liimijäätmed
1500.00 € / tonn
Lahustid
1500.00 € / tonn
Happed
9800.00 € / tonn
Pestitsiidid
9800.00 € / tonn
Labori -, olme - ja fotokemikaalid
9800.00 € / tonn
Leelised
9800.00 € / tonn

Saastunud pakend, pühkematerjal ja asbesti sisaldavad jäätmed

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
Ohtlikke aineid sisaldav pakend
1500.00 € / tonn
Ohtlikke aineid sisaldav pühkematerjal
1500.00 € / tonn
Asbesti sisaldavad jäätmed (aadressil: Lao tn. 5, Maardu)
680.00 € / tonn
Asbesti sisaldavad jäätmed (aadressil: Umbsaare kogumiskeskus, Võru vald)
115.00 € / tonn

Akud ja patareid

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
Pliiakud
9800.00 € / tonn
Fe-Ni akud
9800.00 € / tonn
Ni-Cd akud
9800.00 € / tonn
Patareid
9800.00 € / tonn

Elektri- ja elektroonikaseadmed

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
Külmikud (komplektsed)
40.00 € / tk
Külmikud (tööstuslikud ja mittekomplektsed)
50.00 € / tk
Elektroonikaseadmed kodumajapidamisest (komplektsed)
1400.00 € / tonn
Elektroonikaseadmed (tööstuslikud ja mittekomplektsed)
1400.00 € / tonn

Meditsiinijäätmed (ravimid)

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
Erinevad meditsiinijäätmed (ravimid, süstlad, nakkusohtlikud jäätmed)
9800.00 € / tonn

Transpordi hinnad

Kirjeldus
Vastuvõtuhind
9 t tagaluuktõstukiga furgoonauto vedu: Tallinn ja Võru / Põlva
1.40 € / km
9 t tagaluuktõstukiga furgoonauto töötund / seisutund
70.00 € / h
8m3 vaakumauto vedu: Tallinn ja Harjumaa
1.40 € / km
8m3 vaakumauto töötund / seisutund
120.00 € / h
Multilift veoauto vedu: Tallinn ja Võru / Põlva
1.40 € / km
Multilift veoauto Tallinn ja Võru / Põlva töötund / seisutund
90.00 € / h

Sorteerimata jäätmete puhul rakendub jäätme hinnale lisaks sorteerimise tasu 250 €/tonn.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Vastuvõtukohad, kus hinnakiri kehtib:
1) Tallinn/Harjumaa vastuvõtukoht Lao tn. 5, 74114 Maardu, Harjumaa
2) Võru- ja Põlvamaa vastuvõtukoht Umbsaare jäätmekeskus, Võru vald

NB! Ettevõtetelt võtame jäätmeid vastu jäätmekäitluslepingu alusel. Lepinguta ettevõtetega toimub arveldamine pangaülekandega kohapeal. Pangaülekannet saate kohapeal teostada kasutades oma tahvelarvutit või mobiil-ID-d. Sularaha- ja kaardimakse võimalus puudub.
Eraisikutelt ohtlike jäätmeid vastu ei võeta. Eraisikud saavad kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed üle anda jäätmejaamadele.