Meie hulgas elab isikuid, kes poetavad oma jäätmeid metsa alla. Kas selline teguviis ühildub Sinu maailmavaatega? Tõenäoliselt mitte.

Keskkonda samavõrra saastav tegevus on näiteks vanaõli põletamine selleks vastavat luba mitteomavas katlamajas. Vanaõli sisaldab metalliühendeid ja tahma, mis nõuetele mittevastaval põletamisel satuvad välisõhku ja seeläbi keskkonda saastavad. Vanaõli ei ole kütus, vaid ohtlik jääde ja seda tohib põletada vaid spetsiaalses jäätmepõletuse luba omavas rajatistes. BAO kliendid saavad tekkivat vanaõli üle andes olla kindlad, et seda vanaõli käideldakse nõuetekohaselt. Üle 90% BAO poolt kogutud ohtlikest jäätmetest taaskasutatakse keskkonnasõbraliku jäätmekütuse valmistamisel.

Ettevõtluses tekib paratamatult lai skaala erinevat liiki ohtlikke jäätmeid alates kasutatud määrdeõlidest kuni erinevate kemikaalideni. BAO korraldab Teie ettevõttes tekkivate ohtlike jäätmete keskkonnaohutu käitlemise:

  • pakub soodsaid vastuvõtuhindu
  • tagab jäätmete kogumiseks vajalikud kogumisvahendid
  • korraldab jäätmete äraveo ja edasise käitlemise
  • vormistab vajalikud dokumendid ja saatekirjad.

On ettevõtteid, kes seadust rikkudes keskkonda reostavad ning riskivad ettevõtte maine rikkumise ning kopsaka rahatrahviga. On ettevõtteid, kes tasuvad jäätmekäitlejale põhjendamatult kõrget hinda oma jäätmete üleandmise eest. BAO-ga koostööd tehes saate olla kindlad, et Teie ettevõtte kulud seoses ohtlike jäätmetega on optimaalsed.

§ Ohtlike jäätmete käitlemine käitluslitsentsita on karistatav ning karistatav on ka ohtlike jäätmete käitlemiseks üleandmine jäätmeloata isikule. Tegevuse vastavust kontrollib Keskkonnainspektsioon. Jäätmeseaduse § 120³ ja § 125 alusel on nimetatud tegude eest õigus määrata rahaline trahv.

NB! Ettevõtetelt võtame jäätmeid vastu jäätmekäitluslepingu alusel. Lepinguta ettevõtetega toimub arveldamine pangaülekandega kohapeal. Pangaülekannet saate kohapeal teostada kasutades oma tahvelarvutit või mobiil-ID-d. Sularaha- ja kaardimakse võimalus puudub.