kogumiskonteiner

BAO ohtlikud jäätmed OÜ korraldab eraisikutelt ohtlike jäätmete vastuvõttu mitmetes Harju-, Tartu, Rapla- ja Saaremaa omavalitsustes.

Kohalike omavalitsuste ohtlike jäätmete kogumispunktide tarbeks on meil pakkuda spetsiaalselt ohtlike jäätmete kogumiseks kohandatud kogumiskonteiner, mis sisaldab kõike vajalikku alates elektrilahendusest kuni eri liiki ohtlike jäätmete kogumisvahenditeni.

BAO pakub kohalikele omavalitsustele ohtlike jäätmete kogumise täisteenust, mis sisaldab:

  • täiskomplektse kogumiskonteineri paigaldust;
  • jäätmete vastuvõtu korraldamist;
  • jäätmete transporti ja edasist käitlemist.

Võimalikud teenused ei piirdu vaid ohtlike jäätmete käitlusega – BAO on valmis efektiivselt opereerima kogu KOV jäätmejaama töö korraldamist koos kõige selleks vajaminevaga. Konkreetne terviklahendus sõltub Teie vajadustest ja soovidest.

Lisaks statsionaarsete kogumispunktide opereerimisele pakub BAO ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist ja läbiviimist. Eeskätt soovitame seda hajaasustusega piirkondades, kus statsionaarne kogumispunkt ei pruugi elanike vajadusi piisavalt rahuldada. Eduka kogumiskampaania eelduseks on oskuslik planeerimine ning seetõttu palume Teil oma vastavasisulistest soovidest meile aegsasti teada anda. Ohtlike jäätmete veoks kasutame sõidukeid, mis vastavad ADR-nõuetele ning vedu teostavad autojuhid on läbinud ohtlike veoste teedel vedamise kursused ning omavad tunnistust, mis annab õiguse transportida ohtlikke jäätmeid.