In Uudised

Vastavalt BAO ohtlikud jäätmed OÜ äriplaanile, käitles BAO 90% oma kogutud ohtlikest jäätmetest taaskasutuse teel – nendest valmistati ohtlike jäätmeid sisaldavat jäätmekütust. BAO eesmärgiks oli käidelda ohtlike jäätmeid lähtudes ringmajanduse põhimõtetest – läbi taaskasutuse vähendada prügilatesse ladestavate jäätmete osakaalu ning seeläbi aidata kaasa ümbritseva elukeskonna säilimisele ja parendamisele.
Märtsis 2020, teatas Kunda Nordic Tsement AS klinkri tootmise lõpetamisest ja seoses sellega ka ohtlike jäätmete (jäätmekütuse) töötlemise peatamisest. Tekkinud olukorras, kus Eestis ei ole enam huvitatuid osapooli, kes sooviks ohtlike jäätmeid käidelda läbi taaskasutuse, ei ole ohtlikest jäätmetest valmistatud jäätmekütusele Eestis enam väljundit. Sellest tulenevalt on BAO ohtlikud jäätmed OÜ sunnitud tõstma oluliselt käitlemise hindu.