In Uudised

12.11.2018 andis Keskkonnaamet oma korraldusega nr 1-3/18/2678 BAO ohtlikud jäätmed OÜ-le viieks aastaks uue ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0507.