In Uudised

19. veebruaril 2009 sõlmisid OK Büroo ja EVR Cargo AS ohtlike jäätmete alase jäätmekäitluslepingu.

Lepingu kohaselt korraldab OK Büroo EVR Cargo Tapa Depoos tekkivate ohtlike jäätmete käitlemist kuni 2011 aasta lõpuni.