0

Koostöö Eesti Raudteega

19. veebruaril 2009 sõlmisid OK Büroo ja EVR Cargo AS ohtlike jäätmete alase jäätmekäitluslepingu. Lepingu kohaselt korraldab OK Büroo EVR Cargo Tapa Depoos tekkivate ohtlike jäätmete käitlemist [...]